Centru de instruire

Centrul de instruire


Centrul de instruire în domeniul meşteşugăritului este unicul centru în Republică dotat cu programe speciale de instruire coordonate şi aprobate de către Ministerul Învăţămîntului şi Uniunea Meşterilor Populari din Moldova, cu literatură de specialitate, cu echipamentul şi utilajul necesar. Aici se pot însuşi 5 genuri de meşteşugărit:Artizanat_Rusticart, Covoare traditionale
Centrul de instruire este dotat cu literatură metodică, cu ghiduri și curricule autorizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Spațiul destinat procesului de instruire este dotat cu echipament, mobilier, ustensile, materie prima pentru a instrui concomitent 12 persoane. Doritorii de a cunoaște meșteșugurile pot învăța aici țesutul pe echipament vertical, țesutul pe echipament orizontal, broderia tradițională, tricotarea și croșetarea tradițională. Durata procesului de instruire este de la 1-3 luni în dependenţă de genul de meşteşuguri solicitat. Cea mai importantă calificare rămîne a fi ţesutul pe echipament vertical – țesut -gen covor. Însuşirea acestui proces se începe de la cele mai simple procedee tehnice şi se încheie cu calificarea deplină a ţesătoarelor. Cei instruiţi aici capătă deprinderi de a ţese, îşi perfecţionează rapiditatea în lucru; capătă abilităţi de a aplica ornamente de la cele mai simple pînă la cele mai complicate; capătă priceperi de a reproduce de pe obiecte vechi; însuşesc tehnica vopsitului natural (cu plante); pot confecţiona diferite obiecte utilitare şi decorative de diferite dimensiuni. Aici sînt posibilităţi instructiv-educative de a valorifica meşteşugurile populare păstrate de veacuri de poporul nostru pe cale de dispariție. Tot procesul de instruire se efectuiază prin prisma valorilor tradiţionale. Discipolilor li se educă un elevat gust artistic. Cei instruţi în acest centru au posibilitatea de a se încadra în muncă în întreprinderea specializată din Complexul nostru sau a munci la domiciliu.
Vezi Muzeul