Istoria „Artă Rustică”

Complexul de Meşteşuguri „Artă Rustică” este fondat din iniţiativa meşterului popular Ecaterina Popescu. Astfel, pe parcursul anilor 2003-2018, în baza atelierului său de creaţie, transferat de la domiciliu într-un spaţiu privat, dezvoltă un Complex de meşteşuguri populare structurat în mai multe compartimente : o Casa Mare - model, muzeul ţesăturilor autentice, întreprindere meşteşugărească „Rusticart”, centrul de instruire în domeniul meşteşugurilor populare, sala de expoziţie cu compartimentele Portul popular şi Covorul Basarabean.
În prezent, cu susţinerea Programului de Competitivitate reprezentat de Agenția SUA pentru Dezvoltarea Internațională (USAID) și al Agenției Suedeze de Cooperare Internațională și Dezvoltare (Sida) Complexul de Meşteşuguri tinde să presteze servicii turistice.
Obiectivul major al Complexului este cercetarea, conservarea şi valorificarea artei populare din Republica Moldova prin organizarea diverselor activităţi, evenimente culturale. Aici s-a lansat şi continuă să se organizeze festivalul tradiţional Frumos Covor Basarabean, aici se organizează şezători, clăci de lucru ca altă dată.
Complexul de Meşteşuguri „Artă Rustică” participă la diverse expoziţii locale şi naţionale, transmiţând localnicilor dragostea faţă de valorile identitare culturale.Una din metodele de îndeplinire a obiectivelor stabilite este şi cunoaşterea bunelor practici în urma vizitelor de studiu, participări la proiecte de instruiri
„Arta Rustică” este atestat ca Centru de meşteşuguri cu titlul-model. Aici se realizează multe proiecte de instruire pentru femeile adulte, copii. În cadrul acestor proiecte se însuşesc diverse genuri de meşteşuguri, prioritar, însă, este revenirea la vechile tehnici de confecţionare a unui covor cu motive tradiţionale - revenirea la Covorul Basarabean, care a avut cea mai frumoasă înflorire pe parcursul întregului secol al XVIII-lea.
Complexul de Meşteşuguri a participat la elaborarea dosarului Tehnicile tradiţionale de realizare a scoarţei în România şi Republica Moldova, înscris în Lista reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO la 1 decembrie 2016.
Pentru merite deosebite Complexul de Meşteşuguri este apreciat cu diverse diplome de merit, de excelenţă.
Arta Rustică este unicul centru în Republica Moldova, care a redat o nouă viaţă covorului autentic şi l-a promovat la expoziţii internaţionale din Slovacia, Germania, Rusia, Italia, China, România, Franţa.
Vezi Muzeul